50.000 هزار تومان

ماژول تاچ 12 ولتی مدل c1

در اینجا به معرفی یک ماژول مفید و بسیار کاربردی می پردازیم که میتوانید با استفاده از آن دستگاه های مختلفی را روشن و یا خواموش کنید.برای مثال میتوانید کولر و یا چراع های یک بخش را به صورت تاچ خاموش و یا روشن کنید و کلی استفاده های دیگر که میتوان این ماژول را به کار برد.