115.000 هزار تومان

روش تبدیل کامپیوتر به اوسکوپ

در این آموزش کاربردی یاد میگیرید که بدون صرف هزینه زیاد برای خرید اوسیلوسکوپ،به راحتی کامپیوتر خود را به اوسیلوسکوپ تبدیل کرده و از آن استفاده کنید. همراه ما باشید با یک آموزش دیگر در زمینه الکترونیک …