آموزش الکترونیک

مشاهده همه 6 نتیجه

دوره های آموزشی

آموزش الکترونیک

آموزش ساخت آمپلی فایر

145.000 هزار تومان
150.000 هزار تومان
115.000 هزار تومان

آموزش الکترونیک

آموزش الکترونیک مقدماتی

215.000 هزار تومان

آموزش الکترونیک

آموزش طراحی مدار مقدماتی

50.000 هزار تومان