آردوینو و avr

آردوینو نانو CH340

41.000 هزار تومان